Obecní knihovna Kelčany
Naposledy aktualizováno: 13.01.2019 12:25:37

Půjčovní doba:

pondělí 16.00 -18.00

 

Poskytované služby:

- půjčování knih

- meziknihovní výpůjční služba(MVS)

- bezplatný internet

 

 

Poplatky:

dospělí                          20,- Kč

děti do 15 let                 10,-Kč

 

 

 

 

 

                                  KNIHOVNÍ  ŘÁD

 

                             Místní knihovna Kelčany

 

 

                          I.   Statut místní knihovny

 

    1. Místní knihovna Kelčany byla dne 2.1.2003 zřízena jako

       organizační složka územně samosprávného celku Obce   

        Kelčany.

    2. Primárním posláním Místní knihovny Kelčany je poskytování

        knihovnických, bibliografických a informačních služeb. Na

        tvorbě kulturního klimatu obce se tato instituce podílí

        organizováním kulturních, vzdělávacích a společenských akcí.

    3. Místní knihovna poskytuje své služby v prostorách OÚ,

        696 49 Kelčany 3.

 

                           II.  Statut čtenáře

 

        Služeb knihovny mohou využívat občané ČR a cizí státní

     příslušníci po předložení občanského průkazu a zaplacení

     registračního poplatku:

           Dospělý čtenář            20,- kč

           Děti do 15 let             10,- kč

 

                       III. Práva a povinnosti čtenáře

 

    1. Čtenářský průkaz opravňuje čtenáře k jednorázové výpůjčce

        na dobu 1 měsíce. Tento interval lze prodloužit, nežádá-li

        knihu jiný čtenář.

    2. Čtenář má právo na bezplatnou rezervaci požadované knihy.

        Není-li kniha ve fondu místní knihovny, lze ji zprostředkovat

        z jiné knihovny za manipulační poplatek 20,- kč za jednu

        zásilku.

    3. Překročení lhůty bude ze strany MK postihováno:

        1. upomínka (po uplynutí 30 dnů)             5,- kč

        2. upomínka (30 dnů po 1.upomínce)        10,- kč

        upomínací dopis                                     20,- kč

    4. Čtenář je povinen uvědomit místní knihovnu o ztrátě, zničení

        nebo poškození vypůjčené knihy a nahradit ji.

    5. Za závažné, popřípadě porušení knihovního řádu může být

        čtenář dočasně nebo i trvale zbaven statutu čtenáře

        knihovny.

        

   

        

 

   

 

   

 

 

 

 
Proces zabral 0.0057 sekund času a 0.69MB paměti.